רשימת האותיות ה"תפוסות" וה"פנויות"
    מפת אתר
العربية   English

רשימת האותיות ה"תפוסות" וה"פנויות"

 
 
האותיות הפנויות הן
ז, י, כ, נ, ק, ך, ן, ף, ץ