דבר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23
    מפת אתר
العربية   English

דבר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23

השופט ניל הנדל, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23


אזרחיות ואזרחי ישראל,


יום הבחירות הוא יום חגה של הדמוקרטיה. בליבת החברה הדמוקרטית מצויות בחירות שוות, חשאיות וחופשיות. אין זה מובן מאליו. בעבר, החלפת השלטון או המשכו סבבו סביב האות מ': מרד, מלחמה ומוות. התשובה של הדמוקרטיה המהותית לאלה היא שהמשך השלטון או שינויו תלויים בתוצאות הבחירות. האימה התחלפה אפוא בבחירתו האוטונומית של האדם. זהו הקשר שבין הדמוקרטיה לרובד נוסף של הבחירות – לכל קול משקל שווה. קולו של אדם שווה לקול של חברו, יהיו מעמדם, מקומם בחברה, או נתוניהם האישיים אשר יהיו. אלה כבודו של אדם וחירותו וזוהי מהותן של בחירות. לצד הזכות שבעניין, כרוכה בו גם חובה: הבחירות מוטלות על כתפי כל אחד ואחת מאיתנו. זוהי דרישה מינימלית ובסיסית ביותר, ליטול חלק בחברה בה אנו חיים ושבה אנו שותפים. 

כידוע, זוהי מערכת בחירות שלישית שנערכת ברציפות בתוך תקופה של כשנה. אך דווקא נתון זה מלמד כי אין תחליף לבחירות. התקווה היא כי זו הפעם תוצאות הבחירות יובילו להרכבת ממשלה. חשוב כי כל אזרחית וכל אזרח יהיו שותפים לתהליך זה. אתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת נועד לסייע לכם להיות שותפים לתהליך. כלל גדול הוא בהלכות דמוקרטיה ובפסיקת בתי המשפט כי אדם יבחר על פי מצפונו, דעותיו והשקפותיו. כלי עזר חשוב לשם כך הוא מידע. האתר נועד להנגיש מידע הקשור בבחירות לכנסת, ולסייע במימוש ערכים אלה. באתר מצוי מידע שימושי רב הנוגע ליום הבחירות, פעילותה של ועדת הבחירות, הליך הבחירות, רשימות המתמודדים השונות ודיני הבחירות. יש בו קישורים להחלטות של יושב ראש הוועדה, ונתונים שונים הנוגעים לבחירות. באתר מובא גם מידע סטטיסטי על אודות הליכי בחירות קודמים. המבקשים ליטול חלק כבעלי תפקידים בוועדת הבחירות, ימצאו באתר מידע בעניין גיוס עובדים לתפקידים שונים. 

סוף דבר, ראשית דבר – בחירה טובה

השופט ניל הנדל
בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית​