סקרים
    מפת אתר
العربية   English

סקרים

 סקרים לקראת הבחירות לכנסת ה-23


בעמוד זה מוצגים סקרי בחירות אשר נשלחו אל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, בהתאם להוראות סעיף 16ה(ה) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959.  

הסקרים האמורים מתפרסמים כפי שנשלחו אל הוועדה, מבלי שנבדקו על ידה, ולוועדה אין כל אחריות בנוגע לתוכנם.


סקרים מטעם תאגיד השידור כאן


סקר מנדט​ים - 29.1.20​


סקר מנדטים -​ 20.1.20


סקר מנדטים - 16.1.20​​


סקר מנדטים - 2.1.20​

ור לקובץ PDFסקרים מטעם ערוץ 13


תוצאות סקר עמדות בנושאים פוליטיים אקטואליים - 'לפני החדשות' - 19.1.20​​


ממצאי סקר בחירות - חדשות 13 - 16.1.20​​


סקר עמדות הציבור בנושאים שונים - 'לפני החדשות'  - 2.1.20​​​


ממצאי סקר בחירות - חדשות 13 - 1.1.20​

סקרים מטעם ישראל היום


סקר דעת קהל לקראת הבחירות - 20.2.20


סקר דעת קהל לקראת ה​בחירות - 13.2.20


סקר דעת קהל בנושאי​ אקטואליה - 9.1.20​
סקרים מטעם חברת החדשות


ממצאי סקר בחירות - 23.2.20​​​


ממצאי סקר בחירות - 19.2.20​


ממצאי סקר בחירות - 13.2.20​


ממצאי סק​ר בחירות - 29.1.20​


ממצאי סקר בחירות - 16.1.20​


ממצאי סק​ר בחירות – 13.1.20​


ממצאי סקר בחירות - 2.1.20​


שור לקובץ PDFסקרים נוספים


ממצאי סקר בחיר​ות - 5.2.20 - וואלה!NEWS​

סקר דעת קהל בקרב ​הציבור היש​ראלי בנושאי אקטואליה 30.1.20 - FM 103​​​

סקר עמדות בנושאים​ פוליטיים אקטואליים - 28.1.20 - דיירקט פולס בע"מ​


ממצאי סקר בחירות 23.1.20 - וואלה!NEWS​


סקר דעת קהל בקרב הציבור הישראלי בנושאי אקטואליה 16.1.20 - FM 103​