סוג תיק
מספר תיק
עותרים
משיבים
מחוז
הרשות המקומית
שם שופט
סטטוס עתירה
תאריך החלטה אחרונה
החלטה אחרונה בתיק
 החלטות
 1234
 צד א
 צד ב
 
 ערד
 אליעזר גולדברג
 פתוח
 17-10-2018
  apply_for_secretary_pic.jpg
 
עותרים
צד א
משיבים
צד ב
מהות העתירה
אין מהות לעתירה
אזכורי חקיקה
אין אזכורי חקיקה
מסמכי החלטה
 apply_for_secretary_pic.jpg
 תר"מ
 188/2
 ליאל אבן זהר
 דב צור
 
 ראשון לציון
 אברהם חלימה
 חדש
 31-10-2018
  הליך פומבי לבחירת סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר בוועדת הבחירות המרכזית
 
עותרים
ליאל אבן זהר
משיבים
דב צור
מהות העתירה
פרסום סקר בניגוד לסעיף 16ה לחוק דרכי תעמולה
אזכורי חקיקה
החלטה בעתירה לפי סעיפים 17ב ו-17ד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)
מסמכי החלטה
 הליך פומבי לבחירת סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר בוועדת הבחירות המרכזית
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת