נציגויות ישראל שבהן תתקיים הצבעה בחו"ל
    מפת אתר
العربية   English

נציגויות ישראל שבהן תתקיים הצבעה בחו"ל

 
​​​​
פרק י2 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],התשכ"ט-1969, קובע מי רשאי להצביע בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל בחו"ל ומפרט את מועדי ההצבעה וסדריה. 
 
רשאי להצביע בנציגויות ישראל בחו"ל בוחר הנמצא במדינת חוץ עקב עבודתו:
  • עובד המדינה (לרבות חייל);
  • עובד הסוכנות היהודית;
  • עובד הקרן הקיימת לישראל;
  • עובד קרן היסוד;
  • עובד ההסתדרות הציונית העולמית.

לעניין זה, עובד – לרבות שליח של אחד מהמוסדות האמורים, ובלבד ששליחותו היא לתקופה של שנה לפחות.
בן-זוגו של עובד כאמור וילדו שגילו אינו עולה על 20 שנים ושהם בוחרים – רשאים אף הם להצביע באותה קלפי.
 
תאריך ההצבעה הינו יום ד', כד' בשבט התש"ף, 19 בפברואר 2020.​

רשימת הנציגויות בהן תתקיים ההצבעה: