הצבעת אסירים ועצירים
    מפת אתר
العربية   English

הצבעת אסירים ועצירים

​ 
בהתאם לחוק זכאי אסיר או עציר הנתון במשמורת בבית סוהר או בית מעצר לבחור לכנסת ככל אזרח במדינה וזאת באם הינו אזרח ישראלי וגילו מעל 18.
טרם יום הבחירות מתפרסמת הודעה לבוחר מטעם ועדת הבחירות המרכזית וכן מתפרסמות רשימות המועמדים.
בכל בית סוהר ובית מעצר תוצב ביום הבחירות לפחות קלפי אחת אותה ינהלו מזכיר, יו"ר וחברי ועדת הקלפי.
במקום הקלפי המוצבת בבית הסוהר ובית המעצר תישמר פרטיות המצביע.
בקלפיות בבתי הסוהר ובתי המעצר תתבצע ההצבעה במעטפה כפולה. רשאים להצביע בקלפי זו אסירים, עצורים, סגל שב"ס, שוטרים וחברי ועדת הקלפי.
בבחירות לכנסת ה- 22 שיעור ההצבעה עמד על כ- 80% מסך פוטנציאל המצביעים.