מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 64/2019
מרכז פיקוח ובקרה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
31-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
31-12-2019 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-01-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז פיקוח ובקרה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז פיקוח ובקרה 64/2019
 63/2019
מרכז משאבי אנוש בוועדה אזורית פתח תקוה
24-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
24-12-2019 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 29-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז משאבי אנוש בפתח תקוה
 טופס הגשת מועמדות לאיוש מרכז משאבי אנוש בוועדה האזורית פתח תקוה  63/19
 60/2019
ממונה מערכות מידע וטכנולוגיה
23-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
23-12-2019 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 ממונה מערכות מידע וטכנולוגיה
 טופס הגשת מועמדות לממונה מערכות מידע וטכנולוגיה
 62/2019
רכזי לשכה בוועדות האזוריות: תל אביב, קריות, פתח תקוה וכפר סבא
23-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
23-12-2019 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 26-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזות לשכה בוועדות האזוריות
 טופס הגשת מועמדות לאיוש רכזי/ות לשכה בוועדות האזורית 62/19
 59/2019
מנהל תחום פרוייקטים טכנולוגיים
23-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
23-12-2019 16:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מנהל תחום פרויקטים טכנולוגיים
 טופס הגשת מועמדות למכרז פומבי 59/19 - מנהל תחום פרוייקטים טכנולוגיים
 58/2019
מנהל תחום בכיר תפעול (למבצע ספירת קולות המצביעים במעטפות החיצוניות)
22-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
22-12-2019 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 25-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מנהל תחום בכיר תפעול-מונגש
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מנהל תחום בכיר תפעול למבצע ספירת קולות המצביעים במעטפות החיצוניות
 57/2019
עוזר ראשי ליועץ המשפטי
22-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכה משפטית
 
מועד עדכון אחרון
22-12-2019 11:00
דירוג
משפטנים
דרגה
ב-א2
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 עוזר ראשי ליועץ המשפטי-מונגש
 טופס הגשת מועמדות לגיוס עוזר ראשי ליועץ המשפטי-מונגש
 56/2019
מרכזי גזברות ולוגיסטיקה בוועדות האזוריות איילון ותל אביב
19-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
19-12-2019 10:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדות האזוריות
 טופס הגשת מועמדות לאיוש מרכזי לוגיסטיקה וגזברות בוועדת האזוריות איילון ותל-אביב
 54/2019
גיוס מנהלי גושים בוועדות האזוריות
18-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
18-12-2019 23:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי למנהלי גושים בוועדות האזוריות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מנהלי גושים בוועדת האזוריות 54/19
 55/2019
מרכז הדרכה בוועדות האזוריות תל אביב והשרון נתניה
18-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
18-12-2019 23:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז הדרכה בוועדות האזוריות תל - אביב והשרון נתניה
 טופס הגשת מועמדות לאיוש מרכזי הדרכה בוועדת האזוריות 55/19
 53/2019
מכרז מרכז קניינות
17-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2019 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 20-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 פרסום מכרז מרכז קניינות
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז קניינות
 52/2019
עוזר בכיר לממונה משכורת
16-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
חשבות
 
מועד עדכון אחרון
16-12-2019 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז - עוזר בכיר לממונה משכורת
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר לממונה משכורת
 51/2019
מועמדות לסגני מנהלים בוועדות האזוריות
16-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
16-12-2019 07:00
דירוג
מח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 סגני מנהלים בוועדות האזוריות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת סגני מנהלים בוועדת האזוריות
 50/2019
מנהל ועדה אזורית פתח תקוה
04-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
04-12-2019 01:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 ועדת איתור למנהל ועדה אזורית בפתח תקוה
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מנהל ועדת בחירות אזורית בפתח תקוה - ועדת איתור 50/19
 49/2019
סגן\ית בכיר\ה ליועץ המשפטי
04-12-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכה משפטית
 
מועד עדכון אחרון
04-12-2019 00:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א3-א5
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-12-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי סגן בכיר ליועץ המשפטי
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן בכיר ליועץ המשפטי 49/19
 48/2019
ראש אגף הצבעות מיוחדות
18-11-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-11-2019 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-11-2019 00:00
מסמכים נלווים
 ועדת איתור לבחירת ראש אגף הצבעות מיוחדות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת ראש אגף הצבעות מיוחדות - ועדת איתור 48/19
 47/2019
ראש אגף מיקום קלפיות
10-11-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
10-11-2019 22:00
דירוג
מח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 20-11-2019 00:00
מסמכים נלווים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש אגף מיקום קלפיות וספירת קולות המצביעים במעטפות הכפולות
 מכרז פומבי ר. אגף מיקום קלפיות וספירת קולות המצביעים במעטפות הכפולות
 46/2019
מרכז פיקוח ובקרה
04-08-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
04-08-2019 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-08-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז פיקוח ובקרה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז פיקוח ובקרה 46/2019
 45/2019
ממונה חשבונאות ודיווח - הארכת הרשמה
24-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
24-07-2019 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-08-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי  לתפקיד ממונה חשבונאות ודיווח - הארכת הרשמה
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה חשבונאות ודיווח -הארכת הרשמה
 44/2019
ממלא מקום לסגן מנהל ועדה אזורית פתח תקווה
16-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
16-07-2019 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-07-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך מכרז פומבי - ממ סגן מנהל ועדה אזורית  פתח תקוה
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממ לסגן מנהל ועדה אזורית פתח תקווה
 43/2019
מרכז/ת הדרכה
09-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
09-07-2019 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 פרסום הליך פומבי לתפקיד מרכז הדרכה בוועדה אזורית תל-אביב
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז הדרכה - 43/19
 42-2019
רכז לשכה בוועדה האזורית תל אביב
08-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
08-07-2019 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 רכז לשכה בוועדה האזורית תל אביב
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד רכז לשכה בתל אביב 42/19
 41-2019
עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות
08-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
08-07-2019 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מועמדות לתפקיד עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד עוזר ראשי לראש אגף הצבעות מיוחדות 41/19
 40/2019
ממונה היסעים
04-07-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
04-07-2019 09:20
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 07-07-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד ממונה היסעים
 טופס הגשת מועמדות למשרת ממונה הסעים - 40/19
 39/2019
רכז/ת לשכה בוועדה האזורית כפר סבא
26-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2019 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד רכז לשכה בועדה אזורית מרכז צפון - כפר סבא 39/2019
 הליך פומבי לבחירת רכז ת לשכה בועדה אזורית מרכז צפון - כפר סבא
 38/2019
מנהל גוש באשקלון
24-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
25-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מנהל גוש  באשקלון
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדה אזורית אשקלון  38/2019
 37/2019
סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 23:30
דירוג
המח"ר
דרגה
45-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים 37 2019 - 02686919...
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים 37/2019
 36/2019
מ.מ מנהל ועדה אזורית ירושלים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
46-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי בהליך מקוצר - מ מ מנהל ועדה אזורית ירושלים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מ"מ מנהל ועדה אזורית ירושלים 36/2019
 35/2019
מרכז בכיר גיוס מזכירים
19-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-06-2019 13:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז בכיר גיוס עובדים
  טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז גיוס מזכירים
 30/2019
עוזר משפטי ליועץ המשפטי
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכה משפטית
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 21:00
דירוג
משפטנים
דרגה
ב- א2
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 17-07-2019 16:00
מסמכים נלווים
 עוזר משפטי ליועץ המשפטי-הארכה
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר משפטי ליועץ המשפטי- הארכה
 33/2019
סגן מנהל ועדה אזורית תל אביב
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 23-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 סגן מנהל ועדה אזורית
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית תל-אביב
 31/2019
מנהל ועדה אזורית תל-אביב
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי בהליך מקוצר - מנהל ועדה אזורית תל אביב
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מנהל ועדה אזורית תל-אביב
 32/2019
רכז לשכה בוועדה האזורית רמלה לוד
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 רכז-ת לשכה בוועדה אזורית רמלה לוד
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד רכז לשכה בוועדה אזורית רמלה לוד
 34/2019
סגן קצין בטחון
18-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
18-06-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 סגן קצין בטחון
 הגשת מועמדות למשרת ממונה ביטחון
 29/2019
ראש אגף בטחון - הארכת הרשמה
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
17-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-06-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מכרז - ראש אגף בטחון
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש אגף בטחון
 27/2019
מרכז תקשוב ותשתיות
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מערכות מידע וסייבר
 
מועד עדכון אחרון
06-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז תקשוב ותשתיות
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז תקשוב ותשתיות
 28/2019
רכז לשכה
05-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
06-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכז לשכה
 טופס הגשת מועמדות - רכז לשכה
 25/2019
ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
03-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מערכות מידע וסייבר
 
מועד עדכון אחרון
04-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 12-06-2019 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי ראש אגף (טכנולוגיות דיגיטליות ומידע)
 טופס הגשת מועמדות למשרת ראש אגף - טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
 26/2019
מרכז קניינות
03-06-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
04-06-2019 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
39-41
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-06-2019 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מרכז קניינות
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז קניינות
 24/2019
​ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים)
28-05-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הביקורת הפנימית
 
מועד עדכון אחרון
28-05-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-06-2019 12:00
מסמכים נלווים
 ממונה ביקורת פנים - מבקר פנים - 24-2019
 טופס הגשת מועמדות למשרת ממונה ביקורת פנים (מבקר פנים)  24/2019
 23/2019
ממונה בטחון
19-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
19-02-2019 19:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-02-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד ממונה בטחון - 00886419
  הגשת מועמדות למשרת ממונה ביטחון
 22/2019
עוזר בכיר דוברות
11-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
11-02-2019 08:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר דוברות - 00699119
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר דוברות - 00708219
 21/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש (הארכת הליך)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
10-02-2019 17:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 פרסום מרכז בכיר משאבי אנוש-שוהם - 00648919
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז משאבי אנוש - 00420819
 18/2019
ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת המנהלת הכללית
 
מועד עדכון אחרון
06-02-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 ממונה (ניהול פרוייקטים ותפקידים מיוחדים) - 00322019
  הגשת מועמדות למשרת ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
 24/2018
מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי (הארכת הליך)
29-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
29-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי - 04475818
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי - 04476618
 20/2019
רכז לשכה בועדות אזוריות רחובות ותל אביב
23-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
23-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 25-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה רחובות ותל אביב - 00368919
 טפסים לתפקיד רכזת לשכה רחובות ותל אביב - 00160019
 08/2018
מרכז קניינות
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 פרסום מכרז מרכז קניינות - הארכת הרשמה - 00254419
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז קניינות - הארכת הרשמה - 00254719
 16/2019
רכז/ת לשכה שוהם
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה ממ ל - 00234119
 טופס הגשת מועמדות לרכזת לשכה ממל - 00255019
 15/2019
רכז/ת לשכה יזרעאל
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 16-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה ביזרעאל - 00201219
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה יזרעאל - 00160019
 14/2019
מנהלי גושים בירושלים ובבאר שבע
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית ירושלים
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת מנהל גוש - 00189019
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדות האזוריות באר-שבע,ירושלים - 00189419
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת