מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 -
בקשה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23
נושאים כלליים ואחרים
27-01-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
  כחלק מההערכות לבחירות לכנסת ה-23 ,נדרשת הוועדה להצטייד במצלמות גוף, לשם הפעלת פרויקט מפקחי טוהר הבחירות, לצורך הבטחת קיומן התקין של הבחירות הכלליות לכנסת ה-23. נוכח לוח הזמנים הקצר לקיום הבחירות לכנסת ה-23 ,מבקשת ועדת הבחירות לקבל מידע בדבר ספקים המסוגלים לספק מצלמות העומדות במפרט, בכמויות ובלוחות הזמנים שיפורטו להלן.​​
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות:
מסמכים נלווים
 בקשה לקבלת מידע לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23
מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 5/24
מכרז לאספקת מוצרי בחירות שונים מקרטון
נושאים כלליים ואחרים
11-06-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 22/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מוצרי קרטון
 מכרז 5-24 אספקת מוצרי קרטון - מענה לשאלות הבהרה
 3/24
מכרז לשכירת מחשבים ניידים
מחשוב
21-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 01/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 3-24 מחשבים ניידים
 מענה לשאלות הבהרה
 4/24
מכרז לאספקת סגרי ביטחון מסוגים שונים
נושאים כלליים ואחרים
21-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 1/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 4-24 סגרי ביטחון
 1/24
מכרז לשירותי לינה ואירוח עבור גורמים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בעיר ירושלים
נושאים כלליים ואחרים
18-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 25/5/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מלונות
 נספח 6.4.0 - תשקיף למציע במכרז
 2/24
מכרז לאספקת מוצרי שתייה וכיבוד לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי
נושאים כלליים ואחרים
18-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 25/5/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 2-24 לאספקת שתייה וכיבוד קל
 הבהרות למכרז שתיה וכיבוד קל
 2/23
מכרז לגיוס, השמה וניהול של מפקחי טוהר הבחירות
נושאים כלליים ואחרים
27-01-2020
  בשעה  
  בשעה  
המכרז בוטל
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02.02.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז לגיוס, השמה וניהול של מפקחי טוהר הבחירות 2.23
 1/23
מתן שירותי שמירה ואבטחה למתקני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
16-12-2019
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06.01.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה
 הבהרות למכרז
 נוסח לאחר הבהרות
 נוסח לאחר הבהרות עם סימון שינויים
 הבהרות מס' 2 למכרז 1-23
 נוסח נקי בעקבות הבהרות מס' 2
 נוסח עם סימון שינויים בעקבות הבהרות מס' 2
 
 
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת