מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 -
בקשה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23
נושאים כלליים ואחרים
27-01-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
  כחלק מההערכות לבחירות לכנסת ה-23 ,נדרשת הוועדה להצטייד במצלמות גוף, לשם הפעלת פרויקט מפקחי טוהר הבחירות, לצורך הבטחת קיומן התקין של הבחירות הכלליות לכנסת ה-23. נוכח לוח הזמנים הקצר לקיום הבחירות לכנסת ה-23 ,מבקשת ועדת הבחירות לקבל מידע בדבר ספקים המסוגלים לספק מצלמות העומדות במפרט, בכמויות ובלוחות הזמנים שיפורטו להלן.​​​
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות:
מסמכים נלווים
מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 2/23
מכרז לגיוס, השמה וניהול של מפקחי טוהר הבחירות
נושאים כלליים ואחרים
27-01-2020
  בשעה  
  בשעה  
המכרז בוטל
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02.02.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 1/23
מתן שירותי שמירה ואבטחה למתקני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
16-12-2019
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06.01.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 
 
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת