השוואת נתונים החל מהכנסת ה-6
    מפת אתר
العربية   English

השוואת נתונים החל מהכנסת ה-6

הערות
הוצאות הוועדה
תקציב הוועדה
מספר הקלפיות
בעלי זכות הבחירה
מספר הכנסת
1,835,000 ל"י
1,850,000 ל"י
3,100
1,500,000
כנסת 6
1965
3,500,000 ל"י
5,145,000 ל"י
3,395
גידול ב-9.5%
1,758,000
גידול ב-17.2%
כנסת 7
1969
7,025,000 ל"י
8,500,000 ל"י
3,930
גידול ב-15.8%
2,037,000
גידול ב-15.9%
כנסת 8
1973
26,920,000 ל"י
33,734,000 ל"י
3,850
גידול ב-2.0%-
2,236,478
גידול ב-17.5%
כנסת 9
1977
46,000,000 שקל
53,000,000 שקל
4,397
גידול ב-12%
2,490,014
גידול ב-10%
כנסת 10
1981
1,363,737,175 שקל
815,000,000
583,649,000
1,398,649,000
4858
גידול ב-10%
2,654,613
גידול ב-6.5%
כנסת 11
1984
16,349,714
26,828,000
4.840
גידול ב- 0.4%-
2,894,267
גידול ב-9.1%
כנסת 12
1988
35,097,904
53,771,000
5,482
גידול ב-13.2%
3,409,015
גידול ב-17.8%
כנסת 13
1992
 (*)בבחירות אלו הצביעו גם לכנסת וגם לראשות הממשלה. בשתי הצבעות. והתקציב גדל בהתאם..
71,500,000
86,790,000 (*)
6,714
גידול ב- 22.5%
3,933,250
גידול ב-15.4%
כנסת 14
1996
 
 50,000,000 (*)
 ש"ח מיועדים לבניית מרכז לוגיסטי חדש לוועדה.
(**) בבחירות אלו הצביעו גם לכנסת וגם לראשות הממשלה. התקציב גדל בגלל תשלום לחברי ועדות קלפי והגדלת שכר לעובדים בקלפי.י
125,332,000
191,380,000 (*) (**)
7,289
גידול ב- 9.2%
4,285,428
גידול ב-9.2%
כנסת 15
1999
(*)
25,000,000
ש"ח מיועדים לבניית מרכז לוגיסטי חדש לוועדה.יי
131,185,123
180,697,000 (*)
7,406
גידול ב-1.6%
4,504,769
גידול ב-5.12%
בחירות מיוחדות לראה"מ 6.2.01
(*)
 בבחירות אלו חזרו להצבעה לכנסת בלבד.
170,335,030
 174,327,000 ₪ (*)
7,736
גידול ב-4.4%
4,720,015
גידול ב-4.78%
כנסת 16
2003
192,994,000 ₪
193,740,000
8,280
גידול ב-7.0%
5,017,202
גידול ב-6.29%
כנסת 17
2006
206,844,000 ₪
9,615
גידול ב-16.12%
5,281,482
גידול ב-5.26%
כנסת 18
2009
 
200,497,000
246,781,000 ₪
9,881
גידול ב-2.76%
5,655,705
גידול ב- 7.1%
כנסת 19 2013
241,746,000 ₪   ​

10,119

גידול ב-2.40%

5,881,696
גידול ב-3.99%

כנסת 20 2015​