מועדי הבחירות החל מהכנסת הראשונה
    מפת אתר
العربية   English

מועדי הבחירות החל מהכנסת הראשונה

​הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
מבוא להלן:
1) פירוט של מועדי הבחירות לכנסת.
2) שם שופט בית המשפט העליון שעמד בראש כל ועדת בחירות.
3) מראי המקום של פרסום רשימות המועמדים ותוצאות הבחירות בילקוט הפרסומים בחלוקה לפי כנסות.

הבחירות לכנסת הראשונה
מועד הבחירות 25 בינואר 1949.
יושב ראש הוועדה – השופט מנחם דונקלבלום.
רשימת המועמדים לאספה המכוננת – עיתון רשמי חוברת 43 עמ' 316, מיום 19.1.49.
תוצאות הבחירות לאספה המכוננת – עיתון רשמי חוברת 49 עמ' 400, מיום 7.2.49.
 
הבחירות לכנסת השנייה
מועד הבחירות – 20 באוגוסט 1951.
יושב ראש הוועדה – השופט יצחק אולשן.
רשימת המועמדים לכנסת השנייה – חוברת 174 עמ' 1141, מיום 13.7.51.
תוצאות הבחירות לכנסת השנייה – חוברת 181 עמ' 1241, מיום 10.8.51.
 
הבחירות לכנסת השלישית
מועד הבחירות 26 ביוני 1955.
יושב ראש הוועדה – השופט שמעון אגרנט.
רשימת המועמדים לכנסת השלישית – חוברת 425 עמ' 1005, מיום 10.7.55.
תוצאות הבחירות לכנסת השלישית – חוברת 432 עמ' 1137, מיום 8.8.55.
 
הבחירות לכנסת הרביעית
מועד הבחירות – 3 בנובמבר 1959.
יושב ראש הוועדה – השופט יואל זוסמן.
רשימת המועמדים לכנסת הרביעית – חוברת 704 עמ' 45, מיום 18.10.59.
תוצאות הבחירות לכנסת הרביעית – חוברת 717 עמ' 263, מיום 15.11.59.
 
הבחירות לכנסת החמישית
מועד הבחירות – 5 באוגוסט 1961.
יושב ראש הוועדה – השופט צבי ברנזון.
רשימת המועמדים לכנסת החמישית – חוברת 863 עמ' 1795, מיום 30.7.61.
תוצאות הבחירות לכנסת החמישית – חוברת 869 עמ' 1937, מיום 24.8.61.

הבחירות לכנסת השישית
מועד הבחירות – 2 בנובמבר 1965.
יושב ראש הוועדה – השופט משה לנדאו.
רשימת המועמדים לכנסת השישית – חוברת 1222 עמ' 133, מיום 17.10.65.
תוצאות הבחירות לכנסת השישית – חוברת 1230 עמ' 311, מיום 12.11.65.
 
הבחירות לכנסת השביעית
מועד הבחירות – 28 באוקטובר 1969.
יושב ראש הוועדה – השופט אלפרד ויתקון.
רשימת המועמדים לכנסת השביעית – חוברת 1563 עמ' 207, מיום 20.10.69.
תוצאות הבחירות לכנסת השביעית– חוברת 1573 עמ' 433, מיום 7.11.69.
 
הבחירות לכנסת השמינית
מועד הבחירות – 31 בדצמבר 1973 (מועד הבחירות הקבוע היה 30 באוקטובר 1973 – אך הבחירות נדחו בשל מלחמת יום הכיפורים).
יושב ראש הוועדה – השופט חיים כהן.
רשימת המועמדים לכנסת השמינית – חוברת 1954 עמ' 86, מיום 21.10.73.
תוצאות הבחירות לכנסת השמינית – חוברת 1979 עמ' 608, מיום 11.1.74.
 
הבחירות לכנסת התשיעית
מועד הבחירות – 17 במאי 1977.
יושב ראש הוועדה – השופט אליהו מני.
רשימת המועמדים לכנסת התשיעית – חוברת 2319 עמ' 1320, מיום 9.5.77.
תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית – חוברת 2326 עמ' 1494, מיום 29.5.77.
 
הבחירות לכנסת העשירית
מועד הבחירות – 30 ביוני 1981.
יושב ראש הוועדה – השופט משה עציוני.
רשימת המועמדים לכנסת העשירית – חוברת 2721 עמ' 2048, מיום 21.6.81.
תוצאות הבחירות לכנסת העשירית – חוברת 2727 עמ' 2190, מיום 10.7.81.
 
הבחירות לכנסת ה-11
מועד הבחירות – 23 ביולי 1984.
יושב ראש הוועדה – השופט גבריאל בך.
רשימת המועמדים לכנסת ה-11 – חוברת 3073 עמ' 2826, מיום 9.7.84.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-11 – חוברת 3081 עמ' 3006, מיום 1.8.84.
 
הבחירות לכנסת ה-12
מועד הבחירות – 1 בנובמבר 1988.
יושב ראש הוועדה – השופט אליעזר גולדברג.
רשימת המועמדים לכנסת ה-12 – חוברת 3588 עמ' 146, מיום 23.10.88.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-12 – חוברת 3591 עמ' 242, מיום 9.11.88.
 
הבחירות לכנסת -13
מועד הבחירות – 23 ביוני 1992.
יושב ראש הוועדה – השופט אברהם חלימה.
רשימת המועמדים לכנסת ה-13 – חוברת 4017 עמ' 3620, מיום 14.6.92.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-13 – חוברת 4021 עמ' 3776, מיום 1.7.92.
 
הבחירות לכנסת ה-14
מועד הבחירות – 29 במאי 1996.
יושב ראש הוועדה – השופט תאודור אור.
רשימת המועמדים לכנסת ה-14 – חוברת 4408 עמ' 3286, מיום 9.5.96.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-14 – חוברת 4414 עמ' 3482, מיום 5.6.96.
 
הבחירות לכנסת ה-15
מועד הבחירות – 17 במאי 1999.
יושב ראש הוועדה – השופט אליהו מצא.
רשימת המועמדים לכנסת ה-15 – חוברת 4748 עמ' 3036, מיום 9.5.99.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-15 – חוברת 4757 עמ' 3376, מיום 25.5.99.
 
הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה
מועד הבחירות – 6 בפברואר 2001 (י"ג בשבט תשס"א).
יושב ראש הוועדה – השופט מישאל חשין.
שמות המועמדים לראשות הממשלה – חוברת 4948 עמ' 1054, מיום 7.1.01.
תוצאות הבחירות המיוחדות – חוברת 4960 עמ' 1628, מיום 12.2.01.
 
הבחירות לכנסת ה-16
מועד הבחירות – 28 בינואר 2003 (כ"ה בשבט תשס"ג).
יושב ראש הוועדה – השופט מישאל חשין.
רשימת המועמדים לכנסת ה-16 - חוברת 5148 עמ' 1192, מיום 19.1.03.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-16 – חוברת 5155 עמ' 1406, מיום 5.2.03.

הבחירות לכנסת ה-17
מועד הבחירות – 28 במרץ 2006 (כ"ח באדר תשס"ו).
יושבת ראש הוועדה – השופטת דורית ביניש.
רשימת המועמדים לכנסת ה-17 – חוברת 5504 עמ'  2184, מיום 12.3.06.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-17 – חוברת 5514 עמ' 2464, מיום 5.4.06.
 
הבחירות לכנסת ה-18
מועד הבחירות – 10 בפברואר 2009 (ט"ז בשבט תשס"ט).
יושב- ראש הוועדה – השופט אליעזר ריבלין.
רשימת המועמדים לכנסת ה-18 – חוברת 5909 עמ' 2106, מיום 29.1.09.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-18 – חוברת 5917 עמ' 240, מיום 17.2.09.
 
הבחירות לכנסת ה-19
מועד הבחירות – 22 בינואר 2013 (י"א בשבט תשע"ג).
יושב ראש הוועדה – השופט אליקים רובינשטיין.
רשימת המועמדים לכנסת ה-19 – חוברת 6524, עמ'  1976 מיום 2.1.13.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 – חוברת 6540, עמ'  2492 מיום 30.1.13.

 

הבחירות לכנסת ה-20
מועד הבחירות –17 במרץ 2015 (כ"ו באדר תשע"ה).
יושב- ראש הוועדה – השופט סלים ג'ובראן.
רשימת המועמדים לכנסת ה-20 – טרם פורסם.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 – טרם פורסם.