השוואת נתונים החל מהכנסת ה-6
    מפת אתר
العربية   English

השוואת נתונים החל מהכנסת ה-6

מספר הכנסת בעלי זכות הבחירה מספר הקלפיות תקציב הוועדה הוצאות הוועדה הערות
כנסת 6
1965
1,500,000
3,100
1,850,000 ל"י
1,835,000 ל"י
כנסת 7
1969
1,758,000
גידול ב-17.2%
3,395
גידול ב-9.5%
5,145,000 ל"י
3,500,000 ל"י
כנסת 8
   1973
2,037,000
גידול ב-15.9%
3,930
גידול ב-15.8%
8,500,000 ל"י
7,025,000 ל"י
כנסת 9
1977
2,236,478
גידול ב-17.5%
3,850
גידול ב-2.0%
33,734,000 ל"י
26,920,000 ל"י
כנסת 10
1981
2,490,014
גידול ב-10%
4,397
גידול ב-12%
53,000,000 שקל
46,000,000 שקל
כנסת 11
1984
2,654,613
גידול ב-6.5%
4858
גידול ב-10%
815,000,000
583,649,000
1,398,649,000
1,363,737,175 שקל
כנסת 12
  1988
2,894,267
גידול ב-9.1%
4.840
גידול ב-​ 0.4%-
26,828,000
16,349,714
כנסת 13
1992
3,409,015
גידול ב-17.8%
5,482
גידול ב-13.2%
53,771,000
35,097,904
כנסת 14
  1996
3,933,250
גידול ב-15.4%
6,714
גידול ב- 22.5%
86,790,000 (*)
71,500,000
(*)בבחירות אלו הצביעו גם לכנסת וגם לראשות הממשלה. בשתי הצבעות. והתקציב   גדל בהתאם.
כנסת 15
   1999
4,285,428
גידול ב-9.2%
7,289
גידול ב- 9.2%
191,380,000 (*) (**)
125,332,000
 50,000,000 (*)
 ש"ח מיועדים לבניית מרכז לוגיסטי חדש לוועדה.
(**) בבחירות אלו הצביעו גם לכנסת וגם לראשות הממשלה. התקציב גדל בגלל תשלום לחברי ועדות קלפי והגדלת שכר לעובדים בקלפי.י
בחירות מיוחדות לראה"מ 6.2.01
4,504,769
גידול ב-5.12%
7,406
גידול ב-1.6%
180,697,000 (*)
131,185,123
(*)
25,000,000
ש"ח מיועדים לבניית מרכז לוגיסטי חדש לוועדה.יי
כנסת 16
  2003
4,720,015
גידול ב-4.78%
7,736
גידול ב-4.4%
 174,327,000 ₪ (*)
170,335,030
(*)
 בבחירות אלו חזרו להצבעה לכנסת בלבד.
כנסת 17
  2006
5,017,202
גידול ב-6.29%
8,280
גידול ב-7.0%
193,740,000
192,994,000 ₪
כנסת 18
  2009
5,281,482
גידול ב-5.26%
9,615
גידול ב-16.12%
206,844,000 ₪

181,089,095

 

כנסת 19
2013
5,655,705
גידול ב- 7.1%
9,881
גידול ב-2.76%
246,781,000 ₪
200,497,000  

כנסת 20

2015

5,881,696
גידול ב-
3.99% 
10,119
גידול ב-
2.4%
 
241,746,000 ₪   ​ 214,017,000 ₪

כנסת 21

2019

6,339,729

גידול ב- 7.8%
10,460
גידול ב-
3.4%
283,000,000₪  
262,830,000
₪ 
(*) צפי ביצוע, לא סופי.
כנסת 22
2019
  
6,395,360​
גידול ב-
0.87%
10,915​
גידול ב-
4.3%
317,330,000 ₪​