בקשות לפסילת מועמד או רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English

בקשות לפסילת מועמד או רשימת מועמדים​


סדר יום לישיבת ועדת הבחירות המרכזית בנושא דיוני פסיל​ות - כנסת 23​להלן הבקשות שהוגשו לוועדה לפסילת רשימות מועמדים או מועמד לכנסת, לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו-63א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ואושרה קבלתן לפי ::נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, התש"ף-2019:קישור לקובץ PDF

בקשות לפסילת מועמדותה של ח"כ היבה יזבק בבחירות לכנסת ה-23


בקשות​


פ"מ 2/23 ח"כ אופיר כץ והליכוד תנועה לאומית ליברלית נ' ח"כ היבה יזבק, שהוגשה ביום 20.1.20

פ"מ 3/23 חה"כ עודד פורר וסיעת ישראל ביתנו נ' ח"כ היבה יזבק, שהוגשה ביום 22.1.20

פ"מ 4/23 עוצמה יהודית (חזית יהודית לאומית) נ' ח"כ היבה יזבק, שהוגשה ביום 22.1.20


החלטות

החלטה בפ"מ 2/23
החלטה בפ"מ 3/23, פ"מ 4/23, פ"ר 3/23, פ"ר 4/23
החלטה בבקשה לצירוף מסמכים מטעם המשיבה בפ"מ 2/23, פ"מ 3/23, פ"מ 4/23​
החלטה בבקשה להחלפת תצהיר בפ"מ 4/23​
פ
סק דין בג"צ בתיק א"ב 852/20, ע"ב 922/20תגובות

כתב תשובה מטעם המשיבה לפ"מ 2/23, פ"מ 3/23, פ"מ 4/23
בקשה לצירוף מסמכים נוספים מטעם המשיבה בפ"מ 2/23, פ"מ 3/23, פ"מ 4/23

בקשה להוספת תצהיר לפ"מ 4/23


בקשה לפסילתה של רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן בבחירות לכנסת ה-23


בקשה​


פ"ר 1/23 אני ואתה - מפלגת העם הישראלית נ' רשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שהוגשה ביום 21.1.20​​​​


החלטה

החלטה בפ"ר 1/23 ופ"ר 2/23


תגובות

תשובת המשיבה לפ"ר 1/23
עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לפ"ר 1/23


לצפייה בהקלטת הדיון בערוץ היוטיוב של ועדת הבחירות המרכזיתבקשה לפסילתה של רשימת המועמדים משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולשחרור יגאל עמיר, בבחירות לכנסת ה-23


בקשה​


פ"ר 2/23 ח"כ יצחק שמולי נ' רשימת המועמדים משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולשחרור יגאל עמיר, שהוגשה ביום 21.1.20​​

החלטה

החלטה בפ"ר 1/23 ופ"ר 2/23
החלטה סופית בפ"ר 2/23
פרוטוקול הדיון בפ"ר 2/23


תגובות​

תגובת המשיבה לפ"ר 2/23
עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לפ"ר 2/23​


בקשה לפסילתה של רשימת המועמדים מפלגת העבודה - גשר - מרץ בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס בבחירות לכנסת ה-23


בקשה


פ"ר 3/23 רשימת המועמדים מפלגת משפט צדק נ' רשימת המועמדים מפלגת העבודה - גשר - מרצ בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס, שהוגשה ביום 22.1.20​​


החלטה

החלטה בפ"מ 3/23, פ"מ 4/23, פ"ר 3/23, פ"ר 4/23


תגובות

תשובת המשיבה לפ"ר 3/23​
עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לפ"ר 3/23


לצפייה בהקלטת הדיון בערוץ היוטיוב של ועדת הבחירות המרכזית
בקשה לפסילת מועמדותה של הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה-23בקשה​
החלטה

החלטה בפ"מ 3/23, פ"מ 4/23, פ"ר 3/23, פ"ר 4/23


תגובות

כתב תשובה מטעם המשיבה בפ"ר 4/23לצפייה בהקלטת הדיון בערוץ היוטיוב של ועדת הבחירות המרכזית