ועדות הבחירות האזוריות
    מפת אתר
العربية   English

ועדות הבחירות האזוריות

לביצוע הבחירות לכנסת מוקמות 19 ועדות בחירות אזוריות ברחבי הארץ.
 
ועדת הבחירות האזורית אחראית לביצוע הבחירות בישובים שבתחום אזורה.
 
בראש כל ועדה אזורית מכהן שופט שהתמנה על ידי נשיאת בית המשפט העליון ולצידו פועלים מנהל ועדה וצוות עובדים.
 
בין תפקידי הוועדה האזורית: בדיקת כל מקומות הקלפי שבתחומה ובחינת התאמתם; גיוס, איוש והדרכת בעלי התפקידים ליום הבחירות; הנפקת כתבי מינוי לחברי ועדות הקלפי ולמשקיפים (המתמנים על ידי סיעות הכנסת היוצאת ורשימות המועמדים); פיקוח על מהלך ההצבעה ביום הבחירות; קליטת תוצאות ההצבעה מוועדות הקלפי והעברת חומרי ההצבעה לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה.
לא יאוחר מהיום ה-52 שלפני יום הבחירות, ממנה הוועדה המרכזית חברי ועדות אזוריות, שהם נציגי סיעות הכנסת היוצאת.
 
מספר חבריה של כל ועדה אזורית והרכבה הסיעתי זהים לזה של הוועדה המרכזית. לכל סיעה שיש לה 4 חברים או יותר בכנסת, יש חבר אחד לכל 4 חברים וגם לסיעה קטנה יותר יש נציג בוועדה. בבחירות לכנסת ה-23 יש 31 חברים בוועדה המרכזית ובכל אחת מהוועדות האזוריות. 3 מבין חברי הוועדה מתמנים לסגני היושב-ראש.
 
לחברים של כל ועדה אזורית יש ממלאי מקום, שאף הם מתמנים על-ידי הוועדה המרכזית בעת מינוי הוועדה האזורית.
 


מיפוי ועדות הבחירות האזוריות

 

מקום מושבן של הוועדות האזוריות, שמות יושבי ראש הוועדות, ומנהליהן
1)  בהתאם להוראות תקנה 4(ג) לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973,להלן הודעה בדבר מקום מושבן של הוועדות האזוריות ושמותיהם של יושבי-ראש 
     הוועדות האזוריות.
2) בהתאם להוראות תקנה 4(ב) לתקנות האמורות, רשימת שמות החברים של כל ועדה אזורית מונחת לעיון כל דורש במשרדה של הוועדה האזורית ובוועדה המרכזית.


*** לכל פנייה ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני לבחירות לכנסת ה-23 בטלפונים: 8354* ו-073-2189222