לוח זמנים לפעילות הוועדה
    מפת אתר
العربية   English

לוח זמנים לפעילות הוועדה

 
לוח הזמנים לבחירות לכנסת
חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019
חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969
לוח זמנים לפעולות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23
נערך בלשכת היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 
 
​הסעיף​ הפעולה​ מספר הימים​ יום​ ​תאריך 
בחוק/כלל

לפני יום הבחירות

בשבוע​ ​======
39​ שליפת "מידע פנקס"​ *****​ ה​ ​12/12/2019
56​ ​התפטרות עובדי המדינה בכירים 75 א ​22/12/2019
57א​ התחייבות להבטחת מקום ברשימת מועמדים החל מיום​
​90 ג ​03/12/2019
​145(ד) ​מתן הוראות שעה על ידי היו"ר ​81 ה​ ​12/12/2019
​&40(ב) ​בקשה לתיקון פרטי בוחר על ידי חבר ועדה ​77 ​ב ​16/12/2019
&13(א)​+68(ג) הצעת שר הפנים בדבר קביעת תחומי אזורי קלפי  73 ו ​20/12/2019
​&40(א) ​בקשה לתיקון פרטי בוחר על ידי בוחר ​72 ​א* ​22/12/2019
​&44 ​הכרעת שר הפנים בבקשות לתיקון פרטי בוחר ​68 ​ד ​25/12/2019
​2 סגנים ​עריכת הגרלה ממוחשבת להקצאת סגנים בוועדות האזוריות והודעה לסיעות על כך ​68 ​ד ​25/12/2019
46(ב)​ עתירה מנהלית בעניין פנקס הבוחרים​ 64​ א ​29/12/2019
​&13(א)+68(ג) ​קביעת תחומי אזורי הקלפי ע"י הוועדה המרכזית ​63 ​ב ​30/12/2019
​3 סגנים ​שינוי הקצאת סגנים בוועדות האזוריות ​63 ב ​30/12/2019
​4 סגנים ​הצעת הסיעות בדבר סגני יו"ר ו' אזוריות ​62 ​ג ​31/12/2019
145(ד)​ מתן הוראות שעה ע"י הוועדה המרכזית החל מיום​ 60​ ה ​02/01/2020
26​ שליפת פנקס סופי​ 53​ ה​ ​09/01/2020
68ב​ מסירת רשימת המקלטים לנשים​ 53​ ה ​09/01/2020
96​ מסירת רשימת כלי השיט לוועדה המרכזית​ 53​ ה 09/01/2020
116ב(א)(1)​ מסירת רשימת בתי הסוהר ובתי המעצר​ 53​ ה ​09/01/2020
116י(א)​ מסירת רשימת הנציגויות לוועדה​ 53​ ה ​09/01/2020
116יג(ב)​ מסירת רשימת בתי החולים לוועדה המרכזית​ 53​ ה ​09/01/2020
116יז1 מסירת רשימת המוסדות למוגבלי ניידות 53 ה 09/01/2020
116י(ב)​ מסירת רשימת הנציגויות לפקידים המוסמכים​ 52​ ו ​10/01/2020
57(ט)(3)​ פרסום ההודעה על מועד הגשת רשימות המועמדים​ 52​ ו 10/01/2020
​19(א)+5 סגנים ​מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי הסגנים בוועדות ​52  ו 10/01/2020
26​ כניסת פנקס הבוחרים לתוקף​ 50​ א​ ​12/01/2020​
​68(ג1) ​מועד אחרון לאיזון קלפיות ​51 א* ​12/01/2020
70(ג)​ העברת מקום קלפי ע"י הנשיאות 50​ א 12/01/2020
19ב מפל'​ הודעת המפלגות לרשם על ב"כ מפלגה​ 48​ ג​ 14/01/2020
19ב מפל'​ הודעת רשם המפלגות ליו"ר הוועדה על ב"כ מפלגות​ 48​ ג 14/01/2020
57(ט)​ הגשת רשימות המועמדים לוועדה המרכזית​

48

47​

ג 14/01/2020
ד ​15/01/2020
56ב(1)(ב)​ בקשה לקביעת "אין קלון"​ יום הגשת הרשימות​ ד​ ​15/01/2020
71א​ קביעת שרותים ציבוריים ע"י הוועדה המרכזית​ שרשאים לפעול ביום השבתון 45​ ​ו ​17/01/2020
116י(ד)​ הודעה לעובדים על הכללת שמם​ להצבעה בנציגות 42​ ב ​​20/01/2020
8(ב)​ חלוקת אזורי הבחירות לא יאוחר מ-​ 42​ ב 20/01/2020
97​ קביעת רשימת כלי השיט בהם תערך הצבעה​ 42​ ב ​20/01/2020
2#​ מועד אחרון להגשת בקשה למניעת רשימה שהוגשה ביום ה-48​ 41​ ​ג ​21/01/2020
2#​ מועד אחרון להגשת בקשה למניעת רשימה שהוגשה ביום ה-47​ 40​ ד​ ​22/01/2020
62(ג)​ הודעה על ליקויים ברשימת מועמדים​ 40​ ד ​22/01/2020
21(א)​
קביעת מספר החברים בוועדת קלפי ואת ההרכב הסיעתי ​
40​ ​ד 22/01/2020
4+100(א)**​ מינוי האחראים בכלי השיט ובנציגויות​ 40​ ד​ ​22/01/2020
4(ג)​ לתקנות פרסום הודעה על מקום מושבן של הוועדות האזוריות 40 ד 22/01/2020
4# מועד אחרון לכתב תשובה בבקשה למניעת רשימה 36 א ​26/01/2020
​4# ​מועד אחרון לעמדת יועמ"ש בבקשה למניעת רשימה 35​ ​ב ​27/01/2020
62(ג)​ תיקון הליקויים ברשימות המועמדים 35​ ב ​​27/01/2020
71א​ פרסום הודעת הוועדה בדבר שרותים ציבוריים ביום הבחירות 35​ ב 27/01/2020
3(א)**​ ערר על אי הכללה – בחירות בנציגויות​ 35​ ב​ ​27/01/2020
5+101**​ העברת חומר ההצבעה לכלי השיט ונציגויות​ 35​ ב ​27/01/2020
3(א) תשב"ץ​ מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות  32 ה ​30/01/2020
12(ב)​ מועד אחרון לצרוף קלפי 990 לקלפי אחרת​ 31​ ו ​31/01/2020
3(ד)**​ החלטה בערר על אי הכללה – בחירות בנציגויות​ 31​ ו ​31/01/2020
63א(א)+64(א)​ הודעה על סירוב לאשר רשימת מועמדים​ 30​ א​* ​02/02/2020
63​ הודעה על אישור רשימת מועמדים​ 30​ א​* ​02/02/2020
116יג(ג)​ קביעת יו"ר הוועדה בדבר קלפיות בבתי חולים ​ומוסדות מוכרים 30​ א*​ ​02/02/2020
116ג(ג)​ הגשת רשימת חברי ועדות קלפי אסירים​ 30​ א*​ ​02/02/2020
​3(ה) תשב"ץ ​מועד אחרון להחלטה בהחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות  ​29 ​א ​02/02/2020
6**​ פרסום הודעה על יום ושעות ההצבעה בנציגויות​ 29​ א​ ​02/02/2020
56ב(1)(ג)​ החלטת יו"ר הוועדה בקביעת "אין קלון"​ 28​ ב ​03/02/2020
64(א)+(א1)​ הגשת ערעור על סירוב או אישור רשימות מועמדים​ 28​ ב ​03/02/2020
63א(ה)+64(ב)​ מסירת פסקי הדין בעניני פסילה ואישור רשימה לוועדה המרכזית​ 23​ א​* ​09/02/2020
55ב​ משלוח הודעה לבוחר​ 21​ ב​ ​10/02/2020
​4(ב) תשב"ץ ​מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בתוך אזור בחירות ​20 ​ג ​11/02/2020
2(ב)***​ אישור השר לבט"פ למזכירי ועדות קלפי לאסירים​ 20​ ג​ ​11/02/2020
116ג(ד)​ אישור השר לבט"פ לחברי ועדות הקלפי לאסירים​ 20​ ​ג ​11/02/2020
​4(ז) תשב"ץ ​אישור בקשות להחלפות בהסכמה בתוך אזורי בחירות ​16 ​א* ​16/02/2020
71(א)​ מסירת רשימות הבוחרים ע"י משרד הפנים לוועדה​ 15​ א​ ​16/02/2020
​6(א) תשב"ץ ​מועד אחרון להעברת פרטי יו"ר ועדות קלפי ואחרים ​15 ​א ​16/02/2020
15 ו-15א תעמ'​ תחילת שידורי תעמולה בטלוויזיה​ וברדיו 14​ ב​ ​17/02/2020
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 14​ ב ​17/02/2020
103​ פרסום הודעה על מקום ושעות ההצבעה בכלי שיט​ 14​ ב ​17/02/2020
116+99ח​ יום ההצבעה בכלי שיט ובנציגויות​ 12​ ד​ ​19/02/2020
67(ב)​ מועד אחרון להודעה לוועדה המרכזית בדבר התקשרויות (הסכמי עודפים) 11​ ה ​20/02/2020
​39(ז) ​העברת רשימות נפטרים לוועדה המרכזית ​10 ​ו ​21/02/2020
70(א)​ צירוף אזורי קלפי ע"י היו"ר​ 10​ ​ו ​21/02/2020​
65​ פרסום רשימות המועמדים​ 9​ א​* ​23/02/2020
67(ג)​ פרסום הודעה ברשומות ובעיתונים על ההתקשרויות​ 8​ א ​23/02/2020
70(א)​ הגשת התנגדות לצירוף אזורי קלפי ע"י היו"ר​ 7​ ב ​24/02/2020
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות (גם בעיתונים)​ 7​ ב ​24/02/2020
68(ד)​ פרסום הודעה על מקומות הקלפי​ 7​ ב​ ​24/02/2020
70(ב)​ פיצול אזורי קלפי  6​ ג​ ​25/02/2020
70(א)​ הודעת היו"ר על החלטתו בדבר התנגדות לצרוף אזורי קלפי​ 5​ ד ​26/02/2020
116ג(ה)​ ערר על החלטת השר לבט"פ בעניין קלפיות אסירים  5​ ד​ ​26/02/2020
תק' 7ב(ב)​ מסירת טפסי מינוי ועדות קלפי ע"י יו"ר ועדה אזורית​ 5​ ד​ ​26/02/2020
71(ב)​ מסירת 2 עותקים של רשימות הבוחרים לוועדות הקלפי​ 2​ א​* ​01/03/2020
4(א)***​ מסירת חומר ההצבעה למפקדי המתקנים (אסירים)​ 2​ א​* ​01/03/2020
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 2​ ש ​29/02/2020
77(ד)+33 תק​ העברת חומר ההצבעה וציוד ההצבעה לוועדות קלפי​ 2​ א​* ​01/03/2020
3****​ העברת חומר הצבעה בבתי חולים​ 2​ א​* ​01/03/2020
תק' 47​ הודעה בדבר שעות ההצבעה בישובים קטנים​ 2​ א​* ​01/03/2020
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 1​ א ​01/03/2020
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות (גם בעיתונים)​ 0​ ב​ ​02/03/2020
17+114*​*​ היום האחרון לקבלת מעטפות מכלי שיט ונציגויות​ 0​ ב ​02/03/2020
יום הבחירות 0 ב ​02/03/2020
11 יסוד הכנסת​ פרסום תוצאות הבחירות תוך 8 ימים אחרי יום הבחירות​ 8​ ג​ ​10/03/2020
86(ב)​ ערעור על התוצאות לבית משפט לעניינים מנהליים בי-ם​ 14 מהתוצאות ג​ ​24/03/2020​

 

* נדחה בגלל שבת או חג

** סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות

*** סדרי הפעלה ועבודה של קלפיות לאסירים

**** בחירות בבתי חולים 

# נוהל פסילת רשימות

& נדחה בהחלטת השופט